02.01.2017 - 11.03.2017

Intensivvollzeitlehrgang (Teil I/II)

Intensivvollzeitlehrgang Teil I/II, mit auf 18 Personen begrenzter Teilnehmeranzahl (Mo.-Sa.)

Jetzt anmelden >

03.04.2017 - 10.06.2017

Intensivvollzeitlehrgang (Teil I/II)

Intensivvollzeitlehrgang (Teil I/II) mit auf 18 Personen begrenzter Teilnehmerzahl (Mo.-Sa.)

Jetzt anmelden >

26.06.2017 - 22.07.2017

Intensivvollzeitlehrgang (Teil III/IV)

Intensivvollzeitlehrgang (Teil III/IV) mit auf 20 Personen begrenzter Teilnehmerzahl (Mo.-Sa.)

Jetzt anmelden >

14.08.2017 - 21.10.2017

Intensivvollzeitlehrgang (Teil I/II )

Intensivvollzeitlehrgang Teil I/II, mit auf 18 Personen begrenzter Teilnehmeranzahl (Mo.-Sa.)

Jetzt anmelden >

06.11.2017 - 02.12.2017

Intensivvollzeitlehrgang (Teil III/IV)

Intensivvollzeitlehrgang Teil III/IV, mit auf 20 Personen begrenzter Teilnehmeranzahl (Mo.-Sa.)

Jetzt anmelden >